Montaż okien

Prawidłowy montaż okien jest bardzo ważny, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość życia mieszkańców. Nieprawidłowo zamontowane okna są bardziej narażone na uszkodzenia oraz nieszczelne. Montaż okien to wieloetapowa procedura, podczas której należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak m.in. rozmiar montowanego okna, miejsce jego osadzenia, materiał, z którego wykonana jest ściana oraz sposób, w jaki wykończone jest ościeże.

 

Jak przebiega montaż okien PCV?

Proces montażu okien PCV rozpoczyna się od zdjęcia starego okna, jeśli takie występuje, oraz przygotowania ościeży. W związku z tym należy ościeże oczyścić z elementów mocujących oraz dokładnie wyrównać zaprawą, dostosowując do wymiarów montowanego okna. Montaż okien zachodzi przy użyciu stalowych kotew bądź dybli. Dyble sprawdzą się tam, gdzie montowane jest nowe okno w miejsce starego.

Po zamocowaniu kotew bądź dybli można umieścić ramę okienną w ościeżnicy. Wiąże się to z zastosowaniem specjalistycznych klocków podporowych, umieszczanych pod każdym pionowym elementem ościeżnicy. Klocki te powinny być układane parami; tego rodzaju umieszczenie umożliwia regulację wysokości ramy. Na następnym etapie rama okienna przytwierdzana jest do muru i zachodzi montaż ciepłego parapetu, na którym osadzane jest okno.

Po zamocowaniu okna na parapecie, umieszczane są taśmy wewnętrzne na profilu okna i murze oraz aplikowana pianka uszczelniająca. Ważnym krokiem jest też umieszczenie paroszczelnej taśmy na powierzchni muru. Po umieszczeniu niezbędnych taśm, należy zdjąć wszystkie folie ochronne z ramy okiennej i dokładnie ją wyczyścić. Tak przygotowana i oczyszczona rama okienna jest gotowa do użytkowania.

Montaż okien